Matbaa ve Afiş Baskısı Nasıl Yapılır?

Afişler, belirli bir duyuru ya da etkinliği, uygun bir tasarım, yazı stili ve renklendirme ile dikkat çekici bir sanat halinde caddelerde, sokaklarda kullanılarak tanıtmaya yarayan önemli asılardır. Diğer matbaa ürünlerine karşın afişin önemli bir geçmişi vardır. İlk olarak 1798’de Alois Senefelder taş baskı tekniğini bulmuş ve sonrasında geliştirilen renkli taş baskı ile afişin sanatsal bir nitelik kazanmasının önü açılmıştır. Gerek taş baskı gerekse de afişin sanatsal niteliğine ilişkin olarak detaylı bilgi için http://matbaaizmir.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Çağdaş Afiş sanatçılarının ilk temsilcileri Jules Cheret ve Henri de Touleouse’dir. Matbaa ve sanatın birleşmesiyle meydana gelen duyuru ya da propaganda aracı olan afişte, kübizm, dışavurumculuk ya da art deco gibi sanat akımları etkin olmuştur. Tüm bu teknik ve tarihi, sanat ayrıntılarının dışında, afişler günümüzde, konserler, mitingler, etkinlikler, yürüyüşler ya da dinleti duyuruları için etkin bir şekilde kullanılarak açık hava reklamcılığının vazgeçilmez bir aracı haline gelmiş bulunmaktadır.

Büyük boyutlu dış mekân afişleri ile daha küçük boyutlu iç mekân afişleri gibi kullanılacakları alana göre sınıflandırılabilen afişler, alanlarına göre de, reklam afişleri yani moda, endüstri, kurumsal reklamcılık ya da turizm alanlarında ya da kültürel alanlarda, konserler, balolar, sinemalar ve son olarak da sosyal afişler yani sağlık, ulaşım ya da sivil savunma, trafik gibi kamusal alanlarda olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

matbaa ve afiş hizmeti

 

Afiş Tasarımında Değerlendirme Ölçütleri

Afiş tasarımındaki en önemli nokta, iletidir, iletinin yani mesajın hedef kitlenin gözüne kendiliğinden erişmesi gerekir, bulunulan alanda afiş söz konusu kitleyi kendisine doğrudan çekebilmeli ve kendisini incelemeye itebilmelidir, mesajın açık ve net olması, kolayca anlaşılabiliyor olması en önemli noktadır, diğer bir konu ise ileti-imge bütünlüğüdür, tasarımda mutlaka düşüncenin fotoğrafla mı, benzeme ile mi tamamen tipografi ile mi aktarılabileceği belirlenmelidir böylece mesajın alıcıya giderken yaşayacağı kayıp engellenir ve olabilecek en büyük etki yaratılır.

Diğer bir konu ise mesajın hiyerarşisidir, verilen mesajda, üst başlık, alt başlık ve slogan arasındaki önem ve okunma sırası iyi ayarlanmalıdır, böylece mesajın etkileyiciliği kaybolmayacaktır. Son olarak ise fark edilirlik tasarımdaki en önemli etkendir. Bazı afişler yukarıda belirttiğimi konulara uygun gibi görünse de sanılanın aksine yavandır. Yavan bir iş için paranızı harcamak istemiyorsanız, aynı şekilde fark edilirlik için de, afişteki imge sayısına dikkat etmelisiniz, kullanabileceğiniz,  fotoğraf, illüstrasyon ya da tipografiden sadece ikisini kullanmalısınız, daha fazla imge, mesajın alınmamasına yol açmaktadır.

Afişteki yazılar çok yer kaplamamalı ve mesajın alıcıya gitmesine izin vermelidir yoksa afişin etkileyiciliği kaybolmaktadır.  Renkler geniş yüzeyler halinde kullanılmalı ve parlak, canlı renkler kullanılarak, mesaj ve tasarım arasında güçlü bir görevdeşlik yaratılmalıdır.

Afiş Tasarımı ve Matbaa Arasındaki Bağlantı

Afiş tasarımı işin sanat kısmıdır ancak iyi bir sanatçı olsanız da yaptıklarınız matbaa baskısına uygun değilse, pek çok iş gibi emekleriniz çöpe gidecektir, bu yüzden hem firma olarak afiş siparişi verdiğinizde hem de afiş tasarladığınız da dikkat etmeniz gereken ilk nokta, baskı çalışmasının mutlaka CMYK olmasıdır, çalışmada kullanılan fotoğrafların tamamının üç yüz dpi çözünürlükte olmasıdır, aynı şekilde baskıya gönderilen harici programın freehand ya da indesign olması gerekir yoksa baskıyı yapacak olan matbaa firmasında tasarımlar ya hatalı ya da hiç görünmeyecektir, olabildiği kadar vektörel çalışılmalıdır,  özellikle de logolar ve çizimlerin vektörel olması baskı için daha mantıklıdır. Baskı ile ilgili detaylı bilgi için de http://matbaaizmir.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Tasarımınızın mutlaka doğru ölçülerde olması gerekir, kesim payı dışında da boşluk bırakmanız gerekmektedir, hatalı bir baskıda tüm işiniz ve masrafınız gene çöpe gidecektir ya da baskıya gidebilecek şekilde olması için kenarlardan en az yarım santim boşluk bırakmalısınız yoksa baskı sonrası yapılacak kesimlerde işinizin de çöpe gitmesi mümkündür, iyi bir çalışma zaten kenarlara yakın olmayacaktır, onun yerine merkezi alanda baskıyı rahatlatacak bir alanda mesaj sergilenecektir.

Tüm bu bilgilerin ışığında, firma olarak ya da grafik tasarımcı olarak, matbaa ve afiş tasarımı arasındaki bağlantıyı anlamış ve sanat ile baskının birleştiği noktadaki uyum ve kanal farkını gözeterek daha iyi işler ortaya çıkartmak için siparişlerinizi daha iyi kontrol edebilir ya da tasarımlarınızı daha iyi bir noktada gerçekleştirebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *